Integritetspolicy för Topshoes

Sekretesspolicy

§ 1 Information om insamling av personuppgifter

(1) I följande informerar vi om insamlingen av personuppgifter vid användning av vår webbplats. Personuppgifter är all data som är personligt kopplade till dig, t.ex. namn, adress, e-postadress.

(2) Ansvarig enligt artikel 4 paragraf 7 EU-Dataskyddsdirektivet (GDPR) är ANWR Norden AB, Kanalvägen 10A, 194 61 Upplands Väsby.

(3) Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera beställningar. Till detta hör leverans, betalningar, och uppföljningsärenden så som t.ex. returer, reklamationer, garantiärenden. Till uppgifterna hör namn och kontaktuppgifter samt viss betalinformation (faktura eller kort, dock inte personnummer). Laglig grund är fullföljande av köpeavtal.

(4) Om du tar kontakt med oss per e-post, kontaktformulär eller telefon lagras de av dig delade uppgifterna av oss, för att kunna svara på frågor från dig. Laglig grund är berättigat intresse.

(5) Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera marknadsföring av produkter. Detta i form av direktmarknadsföring via email, sociala medier eller motsvarande kanaler. Uppgifter som används är namn, kontaktuppgifter och eventuell orderhistorik. Laglig grund är berättigat intresse.

(6) Vi sparar personuppgifter för att kunna hantera våra rättsliga förpliktelser, exempel på dessa är bokföring, produktansvar, säkerhet, osv. Personuppgifter samlade vid beställning, reklamation, retur och garantiärende används i dessa fall. Laglig grund är rättsliga förpliktelser.

(7) Vi överlämnar nödvändiga personuppgifter till våra samarbetspartners. Samarbetspartners används inom logistik, betallösningar samt IT-tjänster. Dessa partners har egna integritetsregler som till fullo följer GDPR och agerar därav som självständiga personuppgiftsansvariga.

(8) Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt med hänsyn till användningsområde och existerande lagstiftning.

 

§ 2 Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter gentemot oss beträffande de personuppgifter som gäller dig:

–   Rätt till information, du har rätt att begära ett utdrag över vilka uppgifter vi har om dig.

–   Rätt till korrigering eller radering, du har rätt att begära rättelse eller radering av dina uppgifter (i den mån det är möjligt utan att vi bryter mot eventuell lagstiftning, i sådant fall raderas uppgifterna i senare skede då detta är möjligt)

–   Rätt till begränsning och återkallelse av behandling, du har rätt att begära att dina uppgifter endast får användas till vissa ändamål samt även återkalla samtycke där det är tillämpligt.

–   Rätt till dataöverförbarhet. Du kan alltid begära att din personliga information tillhandahålls i strukturerat elektroniskt format för överflyttning till annan personuppgiftsansvarig.

(2) Du har även rätt att vända dig till Datainspektionen ifall du inte är nöjd med bearbetningen av dina personuppgifter hos oss.

 

§ 3 Insamling av personuppgifter via besök på vår webbplats

(1) Om du bara använder vår webbplats för information, alltså om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi bara in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill kunna titta på vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som krävs för oss av tekniska skäl, för att kunna visa dig vår webbplats och för att säkerställa stabiliteten och säkerheten (Rättslig grund är artikel 6 paragraf 1 punkt 1 f GDPR):

–   IP-adress

–   Datum och klockslag för besöket

–   Tidszonskillnad mot Greenwich Mean Time (GMT)

–   Innehåll i begäran (konkret sida)

–   Åtkomststatus/HTTP-statuskod

–   eventuell överförd datamängd

–   Webbplats från vilken begäran kom

–   Webbläsare

–   Operativsystem och dess användargränssnitt

–   Språk och version på webbläsare.

(2) Utöver de nämnda uppgifterna lagras vid ditt användande av vår webbplats cookies på din dator. Cookies är små textfiler som lagras på hårddisken som hör till den webbläsare du använder och genom vilken platsen som lämnat cookien (i det här fallet vi) får viss information. Cookies kan inte placera några program eller virus på din dator. De tjänar till att göra vår site övergripande mer användarvänlig och effektiv.

(3) Användning av cookies:

a)  Denna webbplats använder följande slags cookies, vars omfattning och funktioner förklaras i följande:

–   Övergående cookies (till b)

–   Långvariga cookies (till c).

b)  Övergående cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dit hör särskilt sessionscookies. Dessa lagrar ett så kallat sessions-ID vilket gör att flera förfrågningar från din webbläsare hamnar under samma session. Därigenom kan din dator kännas igen när du kommer tillbaka till vår webbplats. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

c)  Långvariga cookies raderas automatiskt efter en angiven period, vilken kan variera beroende på cookie. Du kan när som helst radera cookies i säkerhetsinställningarna för din webbläsare.

d)  Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar efter dina önskemål och t.ex. vägra tredje part-cookies eller alla cookies. Vi ber dig observera att du eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

 

Webbanalys

(1) Användning av Google Analytics

(a) Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av ditt användande av webbplatsen. Den genom cookies registrerade informationen om ditt användande av denna webbplats överförs i regel till en server hos Google i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer din IP-adress emellertid först förkortas av Google inom medlemsländer av den Europeiska Unionen eller i andra stater som är medlemmar i EEA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en server hos Google i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera ditt användande av webbplatsen, för att sammanställa rapporter över aktiviteterna på webbplatsen och internetanvändningen av relaterade tjänster, för att kunna överlämna detta till operatören av webbplatsen.

(b) De IP-adresser som överförs inom ramen för Google Analytics kopplas inte ihop med andra uppgifter från Google.

(c) Du kan förhindra lagringen av cookies genom inställningarna i din webbläsare; vi ber dig dock observera att du i det fallet kanske inte kan använda samtliga funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan dessutom förhindra att uppgifterna som registreras via cookies och uppgifterna om din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) skickas till Google, samt att Google bearbetar dessa uppgifter, genom att ladda ner och installera en webbläsar-plugin via länken nedan: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se.

(d) Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats och regelbundet kunna förbättra den. Genom statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. I de undantagsfall då personuppgifter överförs till USA, har Google antagit EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rättslig grund för användande av Google Analytics artikel 6 paragraf 1 punkt 1 i GDPR.

(e) Information från tredje part: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/se.html, Översikt av dataskydd: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv, samt sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

 

Sociala media

(1) Användning av sociala-media plugins

(a) Vi använder för närvarande följande sociala-media plugins: Facebook, Twitter och Pinterest. Vi använder därvid den så kallade tvåklickslösningen. Det innebär att när du besöker vår sida skickas i första hand inga personuppgifter till leverantörerna av plugin-programmen. Leverantören av plugin-programmen känner du igen på märket på fältet genom dess första bokstav eller logotyp. Vi ger dig möjligheten att kommunicera direkt med leverantören av pluginprogrammet direkt via knappen. Bara om du klickar på det markerade fältet och därigenom aktiverar det, får leverantören av plugin-programmet informationen att du har gått till deras site från vår sida. Dessutom överförs de uppgifter som nämns i § 3 av denna policy. Genom aktivering av plugins blir också personuppgifter överförda från dig till respektive plugin-leverantör och lagras där.

(b) Vi har inget inflytande varken över insamlade data eller databearbetningen, inte heller vet vi hela omfattningen av datainsamlingen, syftet med bearbetningen eller lagringstiden. Vi får heller ingen information om radering av de data som plugin-leverantören samlar in.

(c) Plugin-leverantören lagrar de uppgifter den samlat in som användarprofil och använder denna i syfte för reklam, marknadsundersökning och/eller behovsbaserad utformning av sin webbplats. En sådan utvärdering sker särskilt (även för icke inloggade användare) för att kunna presentera behovsbaserad reklam och för att informera de andra användarna av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att återkalla medgivandet till skapandet av sådan användarprofil, varvid du kontaktar respektive plugin-leverantör för att utöva denna rätt. Via plugins ger vi dig möjligheten att interagera med sociala nätverk och andra användare, så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra webbplatsen mer intressant för dig som användare. Rättslig grund för användande av plugins är artikel 6 paragraf 1 punkt 1 i GDPR.

(d) Vidarebefordran av uppgifter sker enbart om du har ett konto hos plugin-leverantören och är inloggad där. Om du är inloggad hos plugin-leverantören tilldelas dina hos oss insamlade personuppgifter direkt med ditt konto hos plugin-leverantören. Om du trycker på den aktiverade knappen och exempelvis länkar sidan, lagrar plugin-leverantören även denna information på ditt användarkonto och delar det öppet med dina kontakter.

(e) Mer information om syfte och omfattning av datainsamling och bearbetning hos plugin-leverantörer får du i följande sekretesspolicy för den leverantören. Där får du också mer information om dina relaterade rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din privata sfär.

(f)  Adress till respektive plugin-leverantör och URL med deras integritetspolicy:

a)  [Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php;

Mer information om datainsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications samt http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Facebook har antagit EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b)  Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter har antagit EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c)  Pinterest Europe Ltd. Palmerstone House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

 

2. Användande av Google Maps

(a) På denna webbplats kan vi använda Google Maps. Därigenom är det möjligt att visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen och ge dig möjlighet att bekvämt utnyttja kartfunktionen.

(b) Genom besöket på webbplatsen får Google information om att du har begärt motsvarande undersida av vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som nämns i § 3 av denna policy. Detta sker oavsett om Google erbjuder ett användarkonto där du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter direkt att tilldelas ditt konto. Om du inte önskar ha någon tilldelning till din profil hos Google, måste du logga ut innan du aktiverar via knappen. Google lagrar dina uppgifter som användarprofil och använder denna i syfte för reklam, marknadsundersökning och/eller behovsbaserad utformning av sin webbplats. En sådan utvärdering sker särskilt (även för icke inloggade användare) för att kunna presentera behovsbaserad reklam och för att informera de andra användarna av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att återkalla medgivandet till skapandet av sådan användarprofil, varvid du vänder dig till Google för att utöva denna rätt.

(c) Mer information om syfte och omfattning av datainsamling och bearbetning hos plugin-leverantörer får du i följande sekretesspolicy för den leverantören. Där får du också mer information om dina relaterade rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din privata sfär: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=se. Google bearbetar även dina personuppgifter i USA och har antagit EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.